Cộng Tác Viên

[affiliates_is_not_affiliate]

Vui lòng đăng nhập vào trang cộng tác viên.

[affiliates_login_redirect]

Nếu bạn chưa có tài khoản cộng tác viên vui lòng đăng ký theo mẫu bên dưới.

[affiliates_registration] [/affiliates_is_not_affiliate] [affiliates_is_affiliate]

Chào mừng bạn đến với chương trình tiếp thị.

Thông Tin Cộng Tác Viên

[affiliates_fields]

Đường dẫn giới thiệu

Đường dẫn giới thiệu của bạn:
[affiliates_url]

Sử dụng đoạn mã có LINK bên dưới để dáng vào bài viết giới thiệu:
<a href="[affiliates_url]">Nhấn vào đây</a>

Mẹo: Bạn có thể thay đổi phần nội dung “Nhấn vào đây” để phù hợp với bài giới thiệu.

Ví dụ:  <a href=”[affiliates_url]”>Mua Ngay</a>

Hoạt động

Tổng tiền kiếm được

Hoa hồng đang chờ duyệt
[affiliates_referrals show=”total” status=”accepted”]
Hoa hồng đã trả
[affiliates_referrals show=”total” status=”closed”]

Số lượng giới thiệu thành công

  • Tiền hoa hồng đang chờ thanh toán: [affiliates_referrals status=”accepted”]
  • Tiền hoa hồng đã trả: [affiliates_referrals status=”closed”]

Thống kê

[affiliates_earnings] [affiliates_logout] [/affiliates_is_affiliate]

Call Now